Đơn đăng ký Chương trình Hỗ trợ Phí của Quận King sẽ kết thúc vào Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 lúc 11:59 tối.Các ứng dụng được xem xét hàng tuần. Ứng viên được thông báo hàng tuần nếu ứng dụng của họ được chấp thuận hoặc từ chối. Thanh toán được gửi hàng tuần cho các ứng dụng đã được phê duyệt.

Funded by King County

This program receives funding from King County.
Check out the press release about the program launch from King County.

Chương trình Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King

Chương trình Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King là khoản tài trợ $ 5,000,000 để giúp các cư dân nhập cư của Quận King nộp đơn xin tình trạng và quốc tịch có giấy tờ bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các khoản phí liên quan đến quá trình nhập cư.

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Đơn đăng ký và tiến trình thanh toán

Giải thưởng sẽ lên đến 3.000 đô la cho mỗi cá nhân và lên đến 6.000 đô la cho mỗi hộ gia đình, tùy thuộc vào khoản phí bạn đã trả hoặc các khoản phí sắp tới mà bạn dự kiến sẽ trả. 

Mobile & Desktop App - Ideahub X Webflow Template

Mở ứng dụng

Ứng dụng sẽ được mở vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022 và sẽ có sẵn cho đến khi hết tiền.

Automated Investments - Ideahub X Webflow Template

Xem xét đơn đăng ký

Các ứng dụng sẽ được xem xét hàng tuần và các quyết định mới sẽ được gửi đi hàng tuần.

Earning Reports - Ideahub X Webflow Template

Đóng ứng dụng

Ứng dụng sẽ đóng khi hết tiền.

Nộp đơn ngay

Tìm hiểu cách đăng ký và những gì bạn cần nộp

Hỗ trợ ứng dụng

Bạn có thể nhận trợ giúp gửi đơn đăng ký của mình từ một trong những đối tác của chúng tôi. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, vui lòng liên hệ với một đối tác cộng đồng được liệt kê bên dưới hoặc gọi Đường dây nóng của WAISN theo số 1 (844) 724 3737? .

Tất cả các đối tác

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thắc mắc về Chương trình Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King?

Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King là gì?

Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King là một chương trình trị giá 5.000.000 đô la để giúp các cư dân nhập cư Quận King đăng ký tình trạng và quyền công dân bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các khoản phí liên quan đến quá trình nhập cư, bao gồm phí nộp đơn với Dịch vụ Nhập tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) và Văn phòng Điều hành cho Xem xét Nhập cư (EOIR) trước ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Làm cách nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện để nộp đơn xin Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King hay không?

Please review the eligibility section above.

Tôi là người tị nạn, người xin tị nạn, người nhập cư COFA hoặc người nhận DACA. Tôi có đủ điều kiện nhận tiền không?

Có, miễn là bạn hiện đang trải qua quy trình nhập cư hoặc dự định thực hiện quy trình nhập cư trước ngày 01 tháng 12 năm 2022 và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác của chương trình.

Chương trình Hỗ trợ Phí Nhập cư của Quận King có hoàn lại các khoản phí liên quan đến quá trình nhập cư không?

Chương trình Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King sẽ hỗ trợ hoàn trả các khoản phí đã trả trong vòng ngày 1 tháng 1 năm 2022 và ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Tôi có thể nộp đơn thay mặt cho con tôi dưới 18 tuổi không?

Có. Trẻ em nên được bao gồm trong đơn đăng ký của bạn, miễn là bạn hoặc con bạn đủ điều kiện, theo các tiêu chí đủ điều kiện được liệt kê. Nếu chỉ con của bạn đủ điều kiện, hãy hoàn tất đơn đăng ký với tên của bạn, và bao gồm lệ phí và tài liệu Quy trình Nhập cư Danh sách D chỉ dành cho con bạn đủ điều kiện.

Tôi là một người chăm sóc trẻ em. Tôi có thể đăng ký hoặc đưa chúng vào đơn đăng ký của mình không?

Nếu bạn là người chăm sóc hoặc người giám hộ của một đứa trẻ vị thành niên không phải là con ruột, con nuôi hoặc con riêng của bạn, bạn có thể nộp đơn thay mặt cho đứa trẻ đó miễn là đứa trẻ đó đủ điều kiện nhận quỹ này.

Tôi hiện không có nhà ở cố định. Tôi vẫn có thể nộp đơn, và làm cách nào để nhận hỗ trợ tài chính mà không cần địa chỉ gửi thư?

Nếu bạn đủ điều kiện và muốn nhận séc hoặc thẻ quà tặng, bạn có thể gửi khoản thanh toán của mình đến địa chỉ của người nào đó mà bạn tin cậy, miễn là địa chỉ đó nằm trong tiểu bang Washington.

I currently do not have permanent housing. What residency documents can I use? 

Nếu bạn có tài liệu hiện tại từ Danh sách A cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn và bạn đã sống, làm việc hoặc đi học ở Quận King trước khi trở thành người vô gia cư, bạn có thể cung cấp tài liệu đó trong đơn đăng ký.

Nếu bạn không có tài liệu từ Danh sách A, bạn có thể cung cấp tài liệu từ Danh sách B chứng minh danh tính của bạn VÀ một lá thư có chữ ký và ghi ngày tháng từ một trong những người được liệt kê trong Danh sách C chứng minh rằng bạn sống, làm việc hoặc đi học ở Quận King.

Tôi hiện không có nhà ở cố định. Tôi có thể sử dụng địa chỉ nào trên ứng dụng của mình?

Nếu bạn có tài liệu Danh sách A hiện tại xác minh danh tính và nơi cư trú của bạn ở Quận King, vui lòng nhập địa chỉ Quận King mà bạn có trước khi trở thành người vô gia cư.

Nếu bạn không có tài liệu Danh sách A hiện tại và đang cung cấp tài liệu Danh sách B (danh tính) và Danh sách C (cư trú), vui lòng nhập địa chỉ được liệt kê trong tài liệu Danh sách C của bạn.

Tôi sống bên ngoài ranh giới Quận King. Tôi vẫn có thể nộp đơn?

Có. Bạn có thể nộp đơn nếu bạn sống bên ngoài Quận King, nhưng chỉ khi bạn làm việc trong ranh giới Quận King HOẶC đi học trong ranh giới Quận King HOẶC nếu bạn bị giới chức nhập cư giam giữ nhưng đã cư trú, làm việc hoặc đi học ở Quận King trước khi bị tạm giam .

Có lựa chọn nào khác nếu tôi không thể nhận hỗ trợ tài chính từ Hỗ trợ Phí Nhập cư Quận King không?

Quận King cũng đang cung cấp Quỹ Cứu trợ Quận King, cung cấp cứu trợ tài chính cho những cư dân nhập cư không đủ điều kiện nhận tiền kích thích liên bang hoặc trợ cấp thất nghiệp do tình trạng nhập cư của họ. Bạn có thể đăng ký tại đây: kingcountyrelief.org.

Ngoài ra, Quỹ Cứu trợ Di dân COVID-19 của Washington là một quỹ toàn tiểu bang dành cho những cư dân nhập cư không đủ điều kiện nhận tiền kích thích liên bang hoặc trợ cấp thất nghiệp do tình trạng nhập cư của họ. Ứng dụng này sẽ mở vào tháng 9. Bạn có thể đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật: https://actionnetwork.org/forms/sign-up-for-updates-from-waisn.

Liệu tất cả những người nộp đơn có nhận được hỗ trợ tài chính không?

Do kinh phí có hạn, chúng tôi không thể phục vụ tất cả mọi người. Một số ứng viên đủ điều kiện có thể không nhận được hỗ trợ tài chính.

Các ứng viên đủ điều kiện được chọn như thế nào?

Do kinh phí có hạn, chúng tôi không thể phục vụ tất cả mọi người. Để hỗ trợ những người có nhu cầu nhất, chúng tôi ưu tiên ứng viên dựa trên nhu cầu.

When will the application open?

The King County Immigration Fee Support will open on September 6th. 

When are applications due? 

There is no application due date. The application will remain open until funds run out. 

What kind of documents will I need to submit? 

You will need legible documents that confirm your identity and King County residency and documents that verify that you are currently in the immigration process. Please visit the required documents section for additional information.

Identity and residency: The table below provides examples of documents you can use. Please ensure you have a clear copy of one item from List A OR one item from both List B and List C. 

Immigration Process: The table below provides examples of documents you can use. Please ensure you have a clear copy of one item from List D: Immigration Process to verify that you are going through or plan to go through an immigration process before December 01, 2022: 

Do I need to provide receipts to complete my application? 

On the application, you should only select fees you currently have receipts for which you paid after January 01, 2022 or plan to pay by December 01, 2022. Although you are not required to provide receipts to complete the application, if you are awarded you may be selected at random for additional documentation follow-up.

Please note that receipts for any of the fees listed can be submitted on the application as a List D Immigration Process document.

I am married, and my spouse and I both qualify for funding. Should we both apply? 

You should submit one household application with all eligible household members. 

What is the difference between applying as an individual and applying as a household?

Individuals (e.g. roommates, separate families, etc.) who live with you and do not share bills (food, expenses, etc.) with you or rely on you for financial support or which you do not financially support, do not count as part of your household unit. They should submit their own application.

A household unit consists of the people you live with who rely on you for financial support or who financially support you. Each household unit should submit one application that includes all eligible household members.

There are multiple families living at my address. How should we apply? 

Each household unit should submit one application that includes all eligible household members. Separate families that do not share bills (food, expenses, etc.) with you or rely on you for financial support or which you do not financially support do not count as part of your household. They should submit an application as their own household unit.

There are multiple single adults living at my address. How should we apply? 

Individuals (e.g. roommates, separate families, etc.) who live with you and pay separate bills for food, expenses, etc. do not count as part of your household. Each eligible, single adult should submit their own application.

Can I apply if I have not yet started the immigration process?

You can apply for the Immigration Fee Support Program if you will be starting the application process for documented status or citizenship by December 01, 2022.

I do not have a computer or access to the Internet. Are there other options for me to apply? 

We are only able to offer the application through this online portal that you can complete via an Internet-connected computer or mobile device. For application assistance please contact the Washington Immigrant Solidarity Network at 1 (844) 724-3737 OR one of our other partnered organizations below if you do not have access to an internet-connected device: 

If I help someone complete an application, what information do I need to share with them?

Please give all applicants their Submission ID and tell them to write it down and/or take a photo and save it somewhere. This number is very important to track the status of their application.

How do I update my information or correct an error after I submit my application?

If you need to update or correct an error on your application after it has been submitted, please submit a new application with your updated information.

Is there an appeal process if after I apply I do not receive financial aid from the King County Immigration Fee Support Program? 

Due to the anticipated high number of applications, there will not be an appeal process. 

What happens if my household submits a duplicate application by mistake? Are we then disqualified as a result? 

If your household submits multiple applications by mistake, Scholar Fund (Scholarship Junkies) will be able to identify that multiple applications from the same household were submitted and will review the application that conveys the higher need. They may also contact applicants via phone or text if they detect application issues. 

I submitted my application but haven’t heard back yet. When will I find out if I’ve been approved?

We will be reviewing applications on a weekly basis. Notifications will go out to the email address linked to your account and via text message after your application has been reviewed. You may look up the status of your application at any time at https://www.kcfeesupport.org/status. Please be patient as we are reviewing applications and prioritizing funding those with the highest need. 

How much are payments? 

Approved applicants can receive a $500 minimum amount, $3,000 maximum per individual, $6,000 maximum per household. You can receive the money as a check, gift card (Visa), or ACH, which is a direct deposit into your bank account.

Is this a one-time payment? 

Eligible applicants are only able to receive a one-time payment. 

When will I get my payment?

Payments will be released to the community in weekly intervals starting after September 20th. Checks and gift cards mailed may take longer to receive and we expect everyone will receive payment within 14 days after you have been given your award notice.

How can I receive payments? 

There are three options for receiving payments: Check, Direct Deposit (ACH), or a Physical Gift Card.

Can I have my payment sent to a different address from my residential address?

Yes. Residence address is used to show residency in King County. A mailing address could be a P.O. box or any address where you receive their mail and/or feel more comfortable receiving it, as long as the address is within Washington state.

If approved, can I change my form of payment?

Yes, you can change your form of payment after you have been approved. Please contact Scholar Fund at 206-222-7069 or at payments@kcfeesupport.org with your name, submission ID, and what form of payment you would prefer.

If I choose a gift card as my method of payment, can I take cash out?

You are able to retrieve funds from an ATM using your gift card, but you may be subject to a withdrawal fee or limit depending on the ATM. 

How would I pay filing fees using a Gift Card? Am I able to use a Gift Card to pay online? 

Your ability to pay for fees online using a gift card depends solely on the mode of payment accepted by the agency you are paying the fees to.

You are able to retrieve funds from an ATM using your gift card, but you may be subject to a withdrawal fee or limit depending on the ATM. You will then need to deposit and write your own check or purchase a money order with the cash (or the gift card if the issuer allows) and follow payment instructions based on the agency you are paying fees to.

Please note: If an agency allows you to pay with the gift card, filing status may be harder to track compared to using a personal credit or debit card from a bank or credit union.

How would I pay filing fees using a check from this program? How do I get cash out?

Checks received from this program cannot be attached to the forms you mail because the check is made out to the applicant and NOT an agency. You will need to deposit and write your own check or purchase a money order with the cash and follow payment instructions based on the agency you are paying fees to.

Do my family members or I need to be worried about public charge? 

No. According to U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), “disaster relief" benefits, such as this program, will not be considered in determining whether an individual is a public charge. You can also read this USCIS Public Charge Fact Sheet for more information. If you have questions about your immigration status and/or use of benefits, you should speak with an immigration attorney or DOJ-accredited representative

Will receiving this financial aid impact my family members’ or my ability to become a U.S. citizen? 

No. Receiving financial aid from the King County Immigration Fee Support will not impact your ability to become a U.S. citizen. It will also not impact the ability of a lawful permanent resident/green card holder family member to become a U.S. citizen. If you have questions about your immigration status and/or use of benefits, you should speak with an immigration attorney or DOJ-accredited representative

Do I have to pay this money back? Will this impact my taxes?

No, all payments are made as grants and classified as disaster relief under the IRS and should not be included as taxable income.

Is the information I provide in the application confidential? 

The nonprofit organization Scholar Fund (Scholarship Junkies) does not voluntarily share your data with government entities, including King County. Scholar Fund is responsible for collecting the personal information you voluntarily submit on the online application for the King County Immigration Fee Support. To help prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, Scholar Fund (Scholarship Junkies) has instituted appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information they collect. You can learn more about the Scholarship Junkies comprehensive Privacy Policy here (English only). 

Is my information safe?

Personal information will never be voluntarily shared with the government, U.S. Immigration and Customs Enforcement or ICE, other law enforcement, your landlord, your employer, or anyone else. All information is stored securely in an encrypted format so it cannot be accessed.

According to our contract with King County, the only people with access to an applicant’s personal information are Scholar Fund (Scholarship Junkies, the community organization that manages the fund). We will not share your information with anyone else. But if there is a legal subpoena, we may be legally required to release personal information. It’s unlikely that this would happen, but not impossible.

Why am I being asked demographic questions? Will my answers affect my eligibility?

Demographic questions are asked to better understand who we are serving with the King County Immigration Fee Support program. Your answers will have no effect on your eligibility, and you can choose not to disclose any demographic information. The information you provide will never be shared with King County or any other government agency with your name attached to it.

How will the King County Immigration Fee Support application process prevent fraud? 

In order to identify fraud, avoid duplicates, and maintain household disbursement limits, Scholar Fund (Scholarship Junkies) has developed several mechanisms to screen and check applicants to spot discrepancies, which includes a thorough application review process, spam filters, and address verification. They may also contact applicants via phone or text if they detect application issues. 

What do I do if I discover that an applicant has been approved for more than one application?

If you discover that an applicant has been approved and/or funded multiple times, please notify Scholar Fund at 206-222-7069 or support@kcfeesupport.org. If applicants apply using different names or slightly different information, it makes deduplication difficult. However, we can stop payment if it has not been cashed.